torsdag 12 augusti 2010

Gör man ett bättre jobb för att man har utbildning? (blogginlägg från Äldreomsorgsbloggen)

Kan vi prata lite om utbildning? Jag menar när man arbetar med människor, t ex i äldreomsorgen eller i handikappomsorgen – oavsett om man arbetar direkt i omsorgsarbetet eller om man arbetar som chef. För ganska ofta hör jag hur människor säger saker som ”det är inte säkert att man gör ett bättre jobb bara för att man har utbildning” eller varför inte ”duger man som outbildad när man vikarierar, duger man för en fast anställning”. Själv brukar jag tänka att det inte är självklart att man gör ett bättre jobb bara för att man har utbildning, men förutsättningarna ökar onekligen. Jag kan bara gå till mig själv. Läs mer>>

Inga kommentarer: