måndag 30 augusti 2010

Hem ljuva hem. En farlig plats för många kvinnor.

I Lerums kommun där jag bor finns inget särskilt boende för våldsutsatta kvinnor. Istället köper vi platser på ett boende i Alingsås.

Själv har jag funderat på det där, om det är bra eller dåligt för misshandlade kvinnor, att det inte finns något i hemkommunen. I den statistik jag läst från boendet i Alingsås såg jag att betydligt färre kvinnor från Lerum än från Alingsås sökte skydd och stöd där, och då funderade jag på om det berodde på att kvinnor i Lerum inte vet om att boendet i Alingsås finns och därför inte kontaktar socialtjänsten i Lerum för att få hjälp. Så skulle det ju kunna vara.

Men så är det inte. Nu har jag pratat med personal från boendet i Alingsås och de säger att det helt enkelt varierar från år till år. Vissa år är det fler kvinnor från Alingsås än från Lerum som får stöd från boendet och vissa år är det tvärt om. Personen från boendet sa dessutom att Lerums kommun tidigare hade ett eget boende i Lerum och då var det betydligt färre kvinnor från Lerum som sökte hjälp. Lerum är inte så stort och många kvinnor ville längre bort än så från sina män. Där ser man. Lika bra att fråga och få kloka svar än att ha en massa egna teorier om varför det är som det är.

Inga kommentarer: