måndag 6 september 2010

Måste man gilla dragspelsmusik och att spela Bingo bara för att man blir äldre?

I morgon ska mina föräldrar dela ut flygblad, mina flygblad. Så nu har jag skrivit ett sådant. Mycket text blev det, mer än vad människor rimligen orkar läsa. Men nu struntar jag i det rimliga. Nu är det orimligt som gäller. // Lill

Måste man gilla dragspelsmusik och att spela Bingo bara för att man blir äldre?

Nej, det måste man naturligtvis inte, vi är alla olika – även när vi blir äldre. Ändå är äldreomsorgen utformad som om vi människor har samma behov. Vi kan få hjälp med dammsugningen, men på många håll i landet har vi fortfarande inte rätt till lite sällskap över en kopp kaffe, även om vi hellre vill ha det. Vi får mat levererad, men vill vi ha hjälp med att steka ett ägg är det inte säkert att vi får det.

Vi pratar ofta om värdighet i äldreomsorgen. Det är bra. Men det räcker inte. Vi måste bestämma oss för vad det betyder. För mig innebär det i grunden att äldre människor ska ha mer makt över sin vardag. Den som känner sig ensam och otrygg hemma ska kunna flytta till ett trygghetsboende, när hon eller han själv vill. Det ska inte en biståndshandläggare bestämma. Den som har sena nattvanor och gärna tar sig ett glas vin på kvällen ska naturligtvis kunna fortsätta med det, även om man flyttar till ett äldreboende. Det är inte andras beslut eller rutiner som ska styra mitt liv, det ska jag göra själv.

Det här vill jag börja med att förändra:

- Lagstifta om en parboendegaranti. Äldre par ska ha rätt att bo ihop även när den ena behöver flytta till ett äldreboende. Om man själv vill.

- Lagstifta om en ut-och-gå-garanti. Alla ska ha rätt till att komma ut i friska luften varje dag. Om man själv vill.

- Lagstifta om flera maträtter att välja på varje dag.

- Bygg fler trygghetsboenden och andra former av vård- och omsorgsboenden.

- Mer valfrihet. Äldre ska själva kunna bestämma när, hur och av vem hjälp och service ska ges.

- Stoppa sjukvårdskarusellen för de äldre som är sjuka. Husläkaren och distriktssköterskan ska samordna all vård och omsorg.

- Läkemedelsgenomgångar för äldre. Många äldre äter mediciner och de ska gås igenom av en läkare. Det är orimligt att läkare skriver ut medicin som motverkas av andra mediciner, eller tom får negativa effekter.

- Satsa på utbildning. Kunnig personal är äldreomsorgens viktigaste resurs.

Vänliga hälsningar,

Lill Jansson från Lerum

Inga kommentarer: