torsdag 9 september 2010

Tydligt och tidigt i skolan

Jag är förälder och jag har varit rektor, så det här med utvecklingssamtal i skolan vet jag en del om ur olika perspektiv. Under ett utvecklingssamtal ska läraren, föräldern och eleven prata om elevens kunskapsutveckling, hur det går i skolan med andra ord. Om eleven når målen, dvs om eleven kan det man ska kunna i en viss årskurs. Om inte, har man från skolans håll ansvar för att tänka till och se om man tillsammans med eleven kan hitta andra vägar att nå målen. Ansvaret är självfallet skolans, men det kan vara bra att involvera eleven eftersom det kan få eleven att känna sig mer motiverad och då ökar chanserna att eleven lyckas.

Utvecklingssamtal kan vara luddiga. Få lärare vill säga om det går dåligt för en elev och få föräldrar vill höra det. Det är lätt att det blir lite kringprat och lätt att man som förälder går därifrån och tänker att "ja, det lät väl som att det går ganska bra för mitt barn". Jag har träffat många, många föräldrar som sagt ungefär så, när det i själva verket har gått rätt illa för deras barn i skolan. Kommunikation ÄR svårt.

Därför är det så bra att Folkpartiet driver på att skolan ska vara tydligare när det gäller information till föräldrar. Skriftliga omdömen från ettan och betyg från årskurs sex. Inga konstigheter. Det blir tydligt för alla inblandade hur läget är. Även för eleverna. För alla elever har inte heller klart för sig hur de egna insatserna står sig i förhållande till de olika målen. Om ni visste hur många elever det finns som tycker att det går bra i skolan, när det i själva verket inte gör det.

Tydligthet är bra, i alla sammanhang. Det här kommer att gynna de elever som behöver lite extra stöd. De kommer att upptäckas tidigare. Tydligare och tidigare.

Inga kommentarer: