tisdag 9 november 2010

Obama, Merkel, Putin, Aso och de andra är välkomna till Lerum

Några har undrat varför jag inte bloggat något den sista tiden. Svaret är att det politiska livet i Lerums kommun till största delen handlat om interna frågor och organisationsfrågor. Vilket parti ska ha den eller den posten? Vilken person ska sedan ha den eller den posten? Sådant. Det arbetet är för den delen inte klart ännu.

Igår kväll hade i alla fall FP's kommunfullmäktigegrupp ett möte. Vi gick igenom frågorna inför nästa veckas fullmäktigemöte, bl a en uppdaterad budget och ett dokument som handlar om Alliansens Vilja och Mål de närmaste åren. Hållbarhet, kreativitet och inflytande är utgångspunkten i allt det som ska göras.

Vi pratade även om om det förslag till klimatstrategi som en fullmäktigeberedning skrivit och nu vill ha synpunkter på. Margareta Hansson (fp), som varit med i beredningen, berättade att gruppen varit enig när det gäller strategierna. I Lerums kommun är det nämligen inget tjafs när det gäller klimatfrågorna. Bra det.

Världens ledare är välkomna till Lerum. De har uppenbarligen en del att lära av Margareta Hansson och de andra.

Inga kommentarer: