torsdag 10 mars 2011

Direkt från kommunfullmäktiges möte den 10 mars 2011

Jag sitter i matsalen på Torpskolan (eftersom aulan på Dergårdsgymnasiet är upptagen, vi brukar vara där, har vi fått flytta på oss). Vi har precis fått veta resultatet från en brukarundersökning, vi har frågat de äldre som bor på kommunens äldreboenden eller som får hjälp från hemvården (plus deras närstående) vad de tycker om den omsorg de får. Nästan alla är nöjda. Väldigt nöjda med en del saker, t ex det bemötande de får från personalen, och lite mindre nöjda med annat - som t ex att det är svårt att få hjälp med att komma ut så ofta som man skulle vilja. Men på det stora hela - nöjda.

Problemet är bara att det är så få brukare och närstående som svarat på enkäten, svarsfrekvensen är bara 40%. Nu vet jag inte hör hög svarsfrekvensen behöver vara för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt, men jag misstänker att det är ett gränsfall i det här fallet. Nu har jag ingen anledning att tro att det bara är de nöjda som har besvarat frågorna, men om vi ska använda enkätsvar när vi utvärderar våra målsättningar - som målsättningen att 80% av brukarna i äldreomsorgen ska vara nöjda - då behöver vi se till att fler brukare och närstående till brukarna svarar på våra frågor. Dessutom tycker jag att fler än 80% ska vara nöjda. Inte 100%, med tanke på det jag skrev om i går, men bättre än åttio kan vi.

Inga kommentarer: