fredag 15 april 2011

Kort summering av kommunfullmäktiges möte tidigare i kväll

Det är mitt i natten och jag ska strax gå och lägga mig. Vill först bara ge er en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges möte nu på torsdagkvällen. För det var lite intressant. Vi gick nämligen igenom bokslutet, dvs en resumé av vad som hänt i kommunen 2010, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv och utifrån de politiska verksamhetsmålen, och debatterna lät inte som de brukar i sådana sammanhang. Oppositionen slog inte på stora trumman och sa hur uselt vi i Alliansen skött oss och hur mycket bättre de själva hade kunna prestera. Och vi i Alliansen slog oss inte för bröstet och sa hur fantastiska vi är och hur otroligt väl vi lyckats.

Från oppositionens sida konstaterade man krasst att bokslutet är ett Alliansbokslut och att det alltid är segraren som skriver historien, vilket ju är sant. Från Folkpartiet sa vi att vi på det stora hela är rätt så nöjda men att det finns mycket som kan göras bättre, och en del som inte är bra alls. Själv pratade jag om skolan och lyfte bl a det faktum att vi inte lyckats med vår målsättning att lära alla barn att läsa senast i årskurs 2.

Är det då nödvändigt att barnen kan läsa redan när de går ut tvåan? Jo, jag tycker att det är en rimlig målsättning. För faktum är att om du inte lärt dig att läsa när du går ut trean, är chansen bara en på hundra att du över huvud taget gör det. Så illa är det, och därför tycker jag det är bra att ha klarat av det redan i tvåan. För dessutom är det ju så att om du inte kan läsa, är du i princip chanslös även när det gäller en del andra ämnen.

Från skolans håll i Lerum säger man att tvåornas läsresultat var något sämre 2010 än året innan. Men de tror inte att det beror på att det faktiskt är så i praktiken. Snarare att lärarna blivit mer uppmärksamma på elevernas läsförmåga och har bättre koll på vad varje enskild elev kan eller inte kan. Helt enkelt genom att målen är så tydliga. Jag delar den analysen. Min erfarenhet är att ju tydligare målen i olika sammanhang är och ju mer man fokuserar på dem, desto mer växer de och desto viktigare blir de. Så personligen är jag hoppfull och tror att vi kommer att få se bättre resultat de närmaste åren. Om ett år vet vi om jag fått rätt.

God natt.

Inga kommentarer: