onsdag 18 maj 2011

Värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Jag och Ronny Johansson (FP) på kommundelsträff i Gråbo
Vid årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen. I den står att äldreomsorgen i en kommun ska se till att äldre personer får leva värdiga liv och känna välbefinnande. I stora drag är tanken att den nationella värdegrunden, tillsammans med lokala värdighetsgarantier, ska vara tydliga med hur man i äldreomsorgen arbetar för att ge äldre möjlighet till självbestämmande och delaktighet.

Man kan naturligtvis vara skeptisk till alla former av kommunala garantier. Jag menar, det finns ju aldrig någon garanti för att garantierna efterföljs. Men jag tror ändå att de i grunden är bra. För om inte annat så talar vi  i Lerums kommun, och i alla andra kommuner, om vad du faktiskt har rätt till. Av den anledningen vill jag t ex ha en parboendegaranti i kommunen. För att alla ska veta att det är en rättighet. För att ingen ska tro att det är upp till kommunens goda vilja. Och av den anledningen tror jag att det är bra att vara tydliga även med en värdighetsgaranti. Så att alla vet vad som gäller.

Idag beslutade vi i kommunstyrelsen om att ansöka om statliga pengar för att sjösätta en sådan värdighetsgaranti. Bra, tycker jag, som dessutom vet att vi är flera personer i kommunstyrelsen som håller extra koll på att garantierna verkligen blir garantier.

PS. Igår kväll var jag och Ronny Johansson på kommundelsträff i Gråbo. Bra att få veta vilka frågor som engagerar. Gräv ner kraftledningen, utveckla verksamheten i Parasollen, bättre gångväg mellan centrum och kyrkan - det var några goda förslag.

Inga kommentarer: