fredag 27 januari 2012

EXTRA EXTRA: Vi ska leta efter en själ


Det var ett bra fullmäktigemöte igår, det vill jag inleda med att säga. Det blev lite diskussion och då och då lyssnade vi faktiskt på varandra. Jag menar att vi som sitter i majoritet lyssnade på oppositionen och tvärt om. Vi pratade äldreomsorg, en revisionsrapport och om att leta efter kommunens själ. Plus en hel del annat.

Eftersom vi fått ett förslag på en ny näringslivsstrategi för kommunen, där det står hur vi ska agera för att locka fler företagare till kommunen, pratade jag lite grand om att vi behöver arbeta med unga företagare. För en kommun, eller snarare de som arbetar för kommunen, kan vara hur trevliga och hur vänligt inställda till företagare som helst, men viktigare än så är faktiskt att det över huvud taget finns människor som vill bli entreprenörer och företagare, som till att börja med tänker tanken att det är möjligt att tjäna pengar på sina egna idéer. Och där tror jag att skolan kan göra mer än skolan gör idag. Så det sa jag. Så sa jag att om vi vill ha fler lokala och mindre företag som leverantörer till kommunens verksamhet, måste vi se över våra upphandlingsunderlag. En del av de kraven vi ställer på våra leverantörer utesluter mindre och nystartade företag, många gånger av ren slentrian, tror jag. Här kan vi i kommunstyrelsen, som godkänner upphandlingskraven, tänka och göra annorlunda.

Sedan presenterades en revisionsrapport. Revisorer har gått igenom hur vi sköter våra inköp och upphandlingar i kommunen, och det ser inte bra ut. Nu hade vi ingen diskussion om innehållet, innan vi har det ska kommunstyrelsen få säga sitt om innehållet, men jag och ytterligare ett par folkpartister uttryckte ändå vår oro över det vi läst. Jag också, för vi sköter det inte som vi ska, och även om jag många gånger, i andra sammanhang, tycker att politik handlar om att måla med stora penseln och inte peta i detaljer, gäller det inte hur vi sköter inköp och upphandlingar. I det fallet vill jag och resten av Folkpartiet ha ordning och reda.

Bosse Cedergårdh, som är ordförande för beredningen för Kultur och fritid, presenterade så den beredningens förslag på hur vi ska arbeta för att bevara vårt kulturarv i kommunen. Han presenterade en särskilt metod, Culture Planning, och sa att kulturen ska vara samhällsbärande och att vi ska leta efter Lerums kommuns själ. Och ja, det gillar jag. Att kunna prata om kultur utan att med en gång hamna i det där eviga om att opera minsann är kultur men inte Melodifestivalen. Att leta efter en själ, visst är det vackert.

Jesper Liljedahl (S) twittrar direkt från fullmäktiges möte
Rose-Marie Jansson (V) hade skrivit en interpellation om privata bolag i äldreomsorgen och det ledde naturligtvis till debatt. Bra det, tycker jag, att vi pratar om det. För det blir lätt enfaldigt annars. Den ena sidan tycker att privat är bra, den andra att det är dåligt. Mer av princip. Så tycker inte jag, och inte Folkpartiet. Vi bryr oss inte om vem som levererar äldreomsorgen, vi vill att de som gör det bäst ska göra det. Och naturligtvis, då handlar det om att försöka göra en bedömning av det. Vad jag menar är bara att Folkpartiet i Lerum har inga ideologiska skäl till att tycka att det är bättre med privata bolag än att vi i kommunen själva står för driften. Inte heller ser vi det som ett självändamål att kommunen ska ha så många anställda som möjligt, dvs att vi ska göra allt själva. Debatten i sig var förvånansvärt bra, tycker jag även om säkert ingen ändrade åsikt sådär rätt av. Men man lär sig alltid nya saker av att lyssna på vad andra har att säga.

Folkpartiets motion om en parboendegaranti bifölls av ett enigt fullmäktige och det är vi glada för. Fast den har jag skrivit så mycket om tidigare, och säger inte mer om den nu.

Det var en kort sammanfattning av gårdagens möte. Hör av dig om du vill veta mer. 
Inga kommentarer: