lördag 14 januari 2012

Gående först i Gråbo (ja just det, SÅ kan man ju tänka)

Det var fullsatt i Missonskyrkan i Gråbo igår. Jag räknade inte hur många vi var men flera hundra personer var vi definitivt. För att lyssna på 35 studenter (från 14 olika länder), som tillbringat hösten i Gråbo för att ta reda på hur vi tillsammans ska kunna skapa ett långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Gråbo. Ja, inte bara i Gråbo utan i hela kommunen naturligtvis, vad vi lär oss i Gråbo kommer hela kommunen att få glädje av. Studenterna läser ett mastersprogram på Chalmers och jag tror att de alla är arkitekter i botten, och de inledde med att berätta om den SWOT-analys det gjort av Gråbo. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De pratade mycket om närheten till Göteborg och närheten till naturen, vilket är bra båda delarna - men varnade för att Gråbo skulle kunna utvecklas till en vanlig traditionell förort till Göteborg och därmed mista känslan av ett samhälle på landet (men ändå nära stan). Och de pratade mycket om att bygga ett Gråbo där man kan leva nära naturen, leva ekologiskt, odla sin mat, handla från den lokale slaktaren (som ju ännu inte finns, men som de tycker ska finnas). De sa också att Gråbo är planerat utifrån biltrafiken, och att vi borde ändra på det. Gående först, sa de, och menar att vi ska utgå från fotgängare och cyklister nu när vi planerar vidare. Självfallet ska man kunna köra bil i Gråbo, det är inte det, men biltrafiken borde inte dominera så som den gör idag, och det håller jag med om. De sa över huvud taget en massa kloka saker. Dessutom fick jag mig en tankeställare när jag lyssnade på dem. Jag insåg nämligen hur inskränkt jag är på många sätt, hur jag verkligen inte har förmåga att själv tänka alla de där tankarna studenterna tänker. Nej jag vet, det beror inte enbart på inskränkthet, det beror även på bristande kunskaper, jag har helt enkelt inte den kompetens som studenterna har - men gång på gång, när jag lyssnade på dem tänkte jag "ja, just det, SÅ kan man ju tänka". Bra att vi involverat Chalmers i kommunens samhällsbyggande med andra ord.

Stort tack till studenterna från Chalmers! Förresten kommer det att finnas kvar folk från Chalmers i Gråbo även i fortsättningen. Forskare därifrån ska nämligen studera vårt arbete när vi nu jobbar vidare för en hållbar samhällsutveckling i Lerums kommun. 


Här kan du läsa mer om studenternas arbete>>

PS. Filmen nedan är ingen superintressant film, jag vill bara visa hur mycket folk det var i Missionskyrkan.Inga kommentarer: