tisdag 31 januari 2012

LILLINSTITUTET frågar: Vad tycker du att vi politiker i Lerums kommun ska jobba extra hårt med under 2012?

Viktigast 2012? Vad tycker jag själv? Nu arbetar vi ju parallellt med många olika frågor, tro inget annat. Men måste jag välja, och det måste jag när det bara går att ge ett svar i en enkät, tycker jag att det viktigaste är att vi får fart på centrumutvecklingen eller snarare centrumutvecklingarna i Lerum, Floda och Gråbo. En kommun som inte växer, får svårt att hänga med, svårt att klara den kommunala servicen. Det blir för dyrt helt enkelt om vi är för få. Och för trist om ni frågar mig. Och svårt för handeln att överleva. Och svårt att utveckla kollektivtrafiken. Och svårare för regionen, den större Västra Götalandsregionen, att växa och ta plats. Jag har en arsenal av skäl till varför jag vill att tre av våra kommundelar ska utvecklas. På olika sätt, men med fler invånare i varje kommundel. (Sjövik ska också utvecklas. Där har vi emellertid inte kommit så långt i planeringen ännu, jämfört med de andra kommundelarna, så där tror jag inte vi kommer att få se särskilt många grävskopor under 2012. Men de kommer, de kommer.)

Fast nu undrar jag vad du tycker. Vad är viktigast 2012. Svara gärna i enkäten i till höger. Du svarar anonymt och dina svar kan hjälpa mig och resten av Folkpartiet att göra ett bra jobb. För det vill vi göra. Tack. 

Inga kommentarer: