onsdag 8 februari 2012

Svar: Kollektivtrafik, betesmark och snabbare bygglovsbesked


Roligaste företagsbesöket var på en gård i Stannum
I dag har jag besökt ett antal företag i Lerums kommun. Vi politiker gör det med jämna mellanrum. För att lära oss mer om företagen, om företagare, om företagares villkor och få till oss direkt vad Lerums kommun som organisation kan göra bättre för att underlätta för de företag som finns i kommunen.

Nu är jag ju företagare själv, så företagares grundläggande villkor känner jag i princip till, jag menar där mer generella. Men även om vissa saker är gemensamt för alla företagare och inte minst småföretagare, kan behoven se olika ut, vad företagen rent konkret behöver ska kunna utvecklas och växa. Och det var själva huvudsyftet med dagens företagsbesök. Att få svar på frågan: Vad behöver ni för att kunna växa? Det vill säga, finns det något som vi som kommun ansvarar för och som vi kan göra bättre för att underlätta för er? (Att växa är i och för sig inget som alla företag vill göra, tro mig, det är något som politiker vill att företagen ska göra, men företag, eller snarare företagare, kan behöva stöd från kommunen för att behålla sina marknadsdelar, för att inte bli mindre.)

Och det klart att de hade svar på den frågan. Ett av företagen sa till exempel att de har behov av en bättre kollektivtrafik i kommunen. För att deras gäster och kunder ska kunna ta sig dit där de har sin verksamhet. Ett annat företag sa att de behöver veta om betesmarkerna kring gården där de har sina djur kommer att finnas kvar om tjugo år. (De behöver med andra ord politiker med framförhållning.) På ett tredje företag sa de att de tycker att vi är lite onödigt långsamma med bygglovshanteringar. Bra synpunkter och konkreta förslag alltihop.

Här om veckan bestämde kommunfullmäktige med sin nya näringslivsstrategi att vi i Lerums kommun ska skapa 1000 nya jobb from nu och fram till 2015. Det är en ambitiös målsättning. Och eftersom Lerums kommun inte planerar att anställa 1000 personer själva, i de egna verksamheterna - är enda möjligheten att lyckas att stödja företagen i kommunen och att uppmuntra till nya företagsetableringar.

Nu gäller det alltså för oss politiker att lyssna mer och prata mindre.

1 kommentar:

Hans sa...

Det var trevligt att höra att du är småföretagare, för det är annars en bristvara bland er politiker. Jag har många gånger häpnat över politiska uttalanden när det gäller företagande. För att inte tala om de villkor som småföretagare lever under. Det är ingenting jag belastar dig mig eftersom de besluten fattas i Stockholm. Men jag hoppas att ni i Alliansen i Lerum drar ert, om än lilla, strå till stacken och gör vad ni kan för att underlätta livet för småföretagare och entreprenörer.