torsdag 16 februari 2012

VÄLKOMMEN TILL LIBERALA KVINNORS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 31 MARS KL 1000-1300 (senast) I ALINGSÅSDet har blivit dags för vårt årsmöte och vi hoppas att många av er har möjlighet att vara med. Inte minst för att lyssna till vår talare Margareta Nilsson, som arbetar på kvinnojouren Olivia i Alingsås. På Olivia arbetar man på olika sätt för att stödja våldsutsatta kvinnor, och här finns ett skyddat boende för kvinnor och för kvinnornas barn. Margareta Nilsson kommer bl a att berätta om vad som händer i en relation som till slut mynnar ut i våld och hot och om hur barnen reagerar. Det kommer även att finnas tid för frågor och samtal. Därefter ägnar vi oss åt våra egna årsmötesförhandlingar.

Vårt årsmöte hålls i samma lokal som förra året, nämligen i Hillsalen på Västra Ringgatan 20 i Alingsås. En bra vägbeskrivning går att få på gulasidorna.se, men behöver du en muntlig beskrivning får du gärna ringa Kristina Grapenholm tel: 073-3384634. Fika serveras på årsmötet.

Varmt välkomna!
Hälsningar från styrelsen för Liberala kvinnor i norra Älvsborg genom 
Lill Jansson, lill@minsektor.se, tel: 0735-315235

DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av årsmötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och protokolljusterare 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Kassarapport och revisionsberättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet 8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter i styrelsen 9. Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter 10. Val av revisor 11. Val av valberedning 12. Inkomna motioner 13. Övriga frågor 14. Årsmötet avslutas

Inga kommentarer: