måndag 5 mars 2012

Dags att ta bort milersättningen för oss politiker

Jag tillhör inte dem som tycker att politiker ska vara några överpräktiga och i alla lägen rättrådiga människor. Följa svenskt lagstiftning - naturligtvis, men inte att jämt och ständigt föregå med gott exempel (vad "gott exempel" nu är i alla lägen förresten). Det finns helt enkelt inte tillräckligt många sådana kolossalt rediga människor och dessutom blir det för trist. Och ska människor kunna engagera sig politiskt i vuxen ålder, vilket jag tycker att människor ska kunna göra, är det orimligt att tro att folk inte har misstag och dumheter i bagaget.

Däremot tycker jag att om jag som politiker är med och beslutar om något eller om jag tycker att andra människor ska göra på det ena eller andra sättet, då är det inte mer än rimligt att jag själv gör det. Tycker jag t ex att andra borde åka lite mer kollektivtrafik, då ska jag själv göra det. Och eftersom alla politiker, åtminstone alla politiska partier, i Lerums kommun står bakom att vi ska fördubbla kollektivtrafikåkandet de närmaste åren, ja - då är det faktiskt bara att ställa bilen så ofta det bara går och hoppa på pendeln eller bussen. Även om man råkar vara politiker.

För ett tag sedan beslutade vi i kommunstyrelsen att vi som bor i Lerums kommun ska uppmuntras att sortera vårt matavfall och lägga det i en särskild soptunna (som vi alla kommer att få) och skicka till någon typ av återvinning. Och för att uppmuntra människor att verkligen göra det, bestämde vi att soptaxan ska vara lägre för dem som gör det än för dem som inte gör det. Ett ekonomiskt incitament att vara klimatsmart alltså. Så borde vi tänka även när det gäller politiker och kollektivtrafik. För så här är det: När vi Lerumspolitiker deltar i kommunpolitiska möten och uppdrag, då får vi reseersättning. Åker du buss får du ersättning för din bussbiljett, åker du bil får du ersättning för de antal mil du kör. Men i det ersättningssystem vi har finns det faktiskt inga ekonomiska skäl till att åka kollektivt, vilket jag tycker att det ska finnas - och det är dit jag vill komma. Jag tycker helt enkelt att vi ska ta bort ersättningen för bilkörande och enbart ersätta kollektivtrafikåkande. Vill du åka bil, får du göra det på egen bekostnad.

Ja, jag hör redan nu protesterna. Det går inga bussar där jag bor, pendeln passar inte med mötestiderna - jag kommer att få vänta i timmar, jag hinner inte till alla möten osv. Och visst, så kan det vara. Men så är det väl alltid när man ändrar regler av olika slag - att de inte är optimala för alla, och det är ju faktiskt ingen som förbjuder dig att åka bil. Du bara uppmuntras att åka kollektivt. Precis som du uppmuntras att sortera ditt matavfall.

Vi säger jämt och ständigt att vi inte vill förbjuda, bara uppmuntra. Det är precis vad det här är. Inget förbud. Bara uppmuntran.


2 kommentarer:

Andreas (M)elin sa...

Visst borde det vara ekonomiskt fördelaktigt att ta cykeln?

Anonym sa...

Håller med Andreas. Vi behöver dock fundera lite mer. Hur ställer vi oss till dem som av någon anledning inte kan cykla eller gå, till dem som har väldigt långt till bussen, till dem som bor där bussarna knappt går osv? Men allt går att lösa och det ska löna sig att vara klimatsmart!