tisdag 24 april 2012

"Anhöriga" är både kvinnor och män

Jag är på konferens, för jobbets räkning. Ämnet är först och främst inkontinens, men vi pratar också om hur olika äldreomsorgen är organiserad i olika delar av världen och som vanligt - hur ska vi klara äldreomsorgen i framtiden, när gruppen äldre blir större och större. Både till antal personer och i relation till andra åldersgrupper. Allt färre ska ta hand om allt fler. Alla som har sagt något i den frågan har sagt att i framtiden kommer anhöriga att få ta ett ännu större ansvar för sina äldre släktingar. Det tror jag också. Och en av frågorna blir då hur kvinnor och män, både döttrar och söner, gemensamt ska kunna ta det ansvaret. Jag menar så att det inte blir något som enbart kvinnor ansvarar för. Förslag?

Inga kommentarer: