måndag 16 april 2012

Friskolor till Lerums kommun? Jatack.

Förmiddagskaffe
Det är måndag förmiddag och jag sitter hemma i mitt arbetsrum och jobbar, dvs arbetar med mitt företag, min försörjning. Men så tänker jag lite på friskolor också. Vi hade nämligen en diskussion om dem på kommunstyrelsens senaste möte. Eller snarare, konsekvenser av friskoleetableringar. Vad händer med med kommunens egna skolor om eleverna väljer att gå på en friskola?

När en friskola vill etablera sig i en kommun, vänder sig personen/organisationen, dvs de som vill driva skolan, till Skolinspektionen med en ansökan. Skolinspektionen i sin tur kontrollerar och utreder och säger ja eller nej utifrån om alla krav som finns på friskolor uppfylls eller inte. När Skolinspektionen utreder, frågar de dessutom vad kommunen, där friskolan ska ligga, vad de tycker. Det är inte kommunen som bestämmer, men kommunen får alltså säga sitt. Och det var det vi fick göra på kommunstyrelsemötet i förra veckan, då vi skulle tycka till om ett antal friskoleansökningar.

Och då kan jag berätta att Folkpartiet var det enda parti som var genomgående positivt till de ansökningar vi skulle ta ställning till. Oppostitionen är som väntat emot friskolor och de andra borgerliga partierna är ibland för och ibland emot. Argumenten emot handlar om att friskolor kan få negativa konsekvenser för våra egna skolor. För om eleverna hellre vill gå på en friskola, ja då står vi där med för mycket lokaler och för mycket personal. Därför helst STOPP för friskolor, säger de andra.

Så tycker inte vi. Folkpartiet tycker att friskolor är bra. Vi tror inte att kommunala skolor nödvändigtvis erbjuder den bästa undervisningen, eller skolor som passar alla. Vi tror på mångfald, och vi tror att mångfald och konkurrens gynnar både eleverna och de kommunala skolorna. Att som oppositionen i Lerum gör nu, börja beskriva en eländesframtid där kommunens skolor ekar tomma och bara står och kostar pengar, känns lite uppgivet och passivt, tycker jag. För eftersom elever nu för tiden själva får välja vilken skola de får gå på, finns väl alla möjligheter att locka nya elever till de kommunala skolorna, även elever från andra kommuner. Varför kasta in handduken innan vi ens kommit till startlinjen? Och. Skulle det vara så, att vi får ett antal friskolor i kommunen, som eleverna i Lerums kommun vill gå på, istället för att gå på de kommunala - ja, då får vi anpassa oss efter det. Precis som jag som företagare få anpassa mig efter vad kunderna vill ha och vad konkurrenterna erbjuder. Som med det mesta här i livet innebär nya saker både hot och möjligheter, men välja måste vi ändå. Så får vi se vad Skolinspektionen säger, det är ju nämligen de som bestämmer, och skulle de sedan säga JA till ansökningarna, ska sedan de som ansökt ta ställning till om de vill gå vidare.

Förresten. Eftersom jag här jämför skolverksamhet med min egen företagsverksamhet, vill jag säga att jämförelsen till viss del är lite halvslarvig, den gäller mer i stora drag. Jag ser inte eleverna i Lerums kommun som "kunder", jag tycker tvärt om illa om det begreppet i sådana här sammanhang. Utbildning är något som alla har rätt och skyldighet till, man kan inte välja bort det - vare sig som kommun eller som elev, och då är det bara larvigt att prata om "kunder", tycker jag. Utbildning är något vi alla tar gemensamt ansvar för, gemensamt betalar för och något vi alla tjänar på att det blir så bra som det bara går. Som politiker är det mitt ansvar att se till att barnen och ungdomarna i Lerums kommun får en bra utbildning, och då menar jag bra, inte halvbra. Därför säger jag jatack till friskolor.

2 kommentarer:

Magnus sa...

Som skattebetalare i den Lerum skulle jag känna mig tryggare om Alliansen var överens i privatiseringsfrågor.

Lill sa...

Hej Magnus! Förutsatt att jag förstår hur du menar så visst, ju fler som är överens desto större tryck och desto större chans att något händer - oavsett vad det nu gäller. Men läget är ju sådant att vi är ett antal olika partier som samarbetar efter bästa förmåga, i både den borgerliga majoriteten och i oppositionen, och det klart att vi inte alltid tycker samma sak. Det är ju ändå själva syftet med att ha och engagera sig i olika partier. Som alltid är det väljarna som sedan bestämmer vilka partier som s a s ska få mest inflytande.