torsdag 10 januari 2013

Stick tillbaka till Kungsbacka!

Som jag berättade sist var det igår dags för årets första kommunstyrelsemöte. Dagordningen var som vanligt omfattande. För er som inte vet, kan jag berätta att vi i Lerums kommun har en politisk organisation som i princip saknar facknämnder (vi har ett par myndighetsnämnder som vi enligt lag måste ha, men inte fler än så). Det betyder att det mesta hamnar under kommunstyrelsens direkta ansvar. Fördelen med en sådan organisation är att kommunstyrelsen kan överblicka kommunens alla verksamheter och därför har lättare att göra ekonomiska prioriteringar, och att det går att agera snabbare än om beslut och uppföljningar sker på olika håll. Nackdelen är att kommunstyrelsens ledamöter behöver sätta sig in i ett omfattande material och beslutsunderlag inför varje möte (och när jag säger omfattande, menar jag omfattande).

Gårdagens dagordning innehöll annars allt från försäljning av tomter och rivning av hus till en diskussion om hur mycket pengar det egentligen är rimligt att lägga på en ny förskola. Eftersom Lerums kommun ska vara Sveriges ledande miljökommun år 2025, ställer vi höga krav på våra verksamhetslokaler, inte minst dem vi bygger från grunden. Frågan är bara hur höga krav vi ska ställa. Hur mycket bättre för miljön och klimatet blir det för varje extra krona vi satsar? För precis som så mycket annat här i livet, är det ju inte säkert att de där sista satsade kronorna bidrar med särskilt mycket. Det där är en fråga som vi måste och ska diskutera vidare och där vi politiker tveklöst behöver få till oss mer synpunkter från dem som är specialister på området. Personligen tycker jag dessutom att vi ibland överdriver vikten av yta framför innehåll. När det gäller förskoleverksamhet är det som händer inne i lokalerna betydligt viktigare än hur själva lokalerna ser ut, tycker jag.

Vi pratade även om ett nytt miljöpris, som vi ska instifta i kommunen. En tävling som går ut på att företagare i Lerums kommun tillsammans med innovativa gymnasielever ska utveckla produkter och tjänster som är bra för miljön. Får vi fart på en sådan tävling kan det på sikt ge bra effekter för både företagare och gymnasieelever. Jag är själv småföretagare och ofta tycker jag att den politiska debatten och de politiska förslagen till lösningar för att få fart på småföretagandet i Sverige hamnar fel. Det är för mycket om momssatser och bolagsskatt och om administration och krångel. För lite om hur vi kan uppmuntra ungdomar att utveckla sina idéer och lära dem hur man kapitaliserar på idéerna. Det stora problemet, som jag ser det, är att vi fortfarande fostrar unga människor till att bli anställda. Som om det vore den enda vägen att försörja sig.

torget i Lerum
 Så är det en sak till jag funderat på, och det är synen på dem som flyttar till Lerums kommun, dvs de som inte har bott här i generationer eller i hundra år eller åtminstone levt hela sitt liv här. För när jag pratar om hur jag vill se kommunen utvecklas, att jag vill att vi ska bygga mer (och högre för den delen) och att jag tycker det är både nödvändigt och kul med nya kommuninvånare, och jag använder min egen uppväxtkommun Kungsbacka som jämförelse (Lerum och Kungsbacka hade ungefär lika många invånare när jag var liten, idag är Kungsbacka nästan dubbelt så stort som Lerum), då får jag ofta till svar: Om det är så bra i Kungsbacka, varför flyttar du inte tillbaka dit då? 
torget i Kungsbacka

Människor som säger sådana saker tycker uppenbarligen inte att den som är inflyttad har lika stor rätt som andra att ha en åsikt, utan man ska säga tack och vara nöjd som det är. Är man inte det, ska man packa och och åka tillbaka dit man kommer ifrån. Stick tillbaka till Kungsbacka med andra ord. Och byter man ut Kungsbacka mot en annan plats, ett annat land till exempel, då tycker jag att den där Vi-har-det-bra-som-det-är-kom-inte-hit-och-stör-mentaliteten känns ganska unken.

Inga kommentarer: