torsdag 21 februari 2013

Ibland är en kommunal lösning det bästa, ibland en privat. Svårare än så är det inte.


Här byggs det nya äldreboendet
I Gråbo där jag bor byggs just nu ett äldreboende, vilket är bra och inte en dag för tidigt, eftersom vi tidigare varit för dåliga på att bygga och därför har brist på äldreboenden i Lerums kommun. Just nu har vi människor i kö som väntar och vi köper platser på äldreboenden i Alingsås kommun. Bortsett från att det är trist att folk inte ska kunna fortsätta att bo i sin hemmiljö (de flesta vill göra det) när de behöver en plats på ett särskilt boende, är det onödigt dyrt att köpa platser från andra kommuner. Det är att slösa med de gemensamma resurserna och det ska vi inte göra.

Det kommer att dröja ett tag innnan det nya äldreboendet i Gråbo är färdigbyggt och människor kan flytta in och innan dess är det en del som vi politiker har behövt ta ställning till och kommer att behöva ta ställning till. Härom veckan beslutade vi t ex att äldreboendet som byggs, tillsammans med det äldreboende som redan finns, ska drivas i kommunal regi. Vi ska alltså inte lämna över driften till ett privat bolag, vilket i sig inte hade varit underligt eftersom vi i fullmäktige har sagt att vi i Lerums kommun gärna vill att privata företag utför en del av våra tjänster. Frågan är bara när och hur vi vill det.

I Folkpartiet vill vi ha både kommunal drift och privata utförare. Inte samtidigt, utan välja det som vi tycker passar bäst i varje enskilt fall. Förra året sa vi JA till att låta ett privat företag ta över Hedegården, ett äldreboende i Lerum. Den här gången sa vi att vi hellre ser att kommunen själv sköter äldreboendena i Gråbo. För att vi tror att det är en bättre lösning helt enkelt. Utifrån hur vi vet att de som bor i Gråbo vill att Gråbo ska utvecklas i framtiden och utifrån att vi från politiskt håll och i politisk enighet har sagt att vi gärna är med och skapar ett hållbart samhälle i Gråbo, Sveriges första hållbara tätort rent av. Pilot Gråbo kallas den satsningen för. Självfallet tycker vi att även äldreomsorgen ska vara med i det arbetet, och det tror vi i Folkpartiet går lättare om kommunen själv ansvarar för de särskilda boendena i Gråbo.

Fast det där är bara ett skäl till varför vi tycker att en kommunal lösning är bättre än en privat i det här fallet. Det andra skälet handlar om att vi ännu har dåligt koll på vilka konsekvenser det får för oss som bor i kommunen, när vi lämnar över verksamheter till privata företag - kvalitetsmässiga och ekonomiska. Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av att göra det, och inte har hunnit följa upp de delarna av äldreomsorgen som idag drivs i privat regi, kan vi inte säga om det blir vare sig bättre eller billigare för lerumsborna. Vi vill ha mer på fötterna innan vi fattar fler beslut i den riktningen. 

Nu är det ju så att Folkpartiet samarbetar med de andra borgerliga partierna i kommunen, och i den här frågan - kommunal eller privat drift av äldreboendena i Gråbo - tyckte inte Moderaterna som vi andra, och därför skrevs det lite grand om en splittring i Alliansen, vilket naturligtvis är sant i just den här frågan. Men som jag har sagt tidigare, ni tror väl inte att vi är överens om allt?
Alexander Abenius, en av Moderaternas representanter i kommunstyrelsen, tycker att FP's beslut om att behålla äldreboendena i Gråbo i kommunal regi är sossigt. Det tycker inte vi. För oss handlar det om att tänka till och fundera på vad som är bäst i varje enskilt fall.  

Inga kommentarer: