söndag 9 februari 2014

Jante i kommunala personalrum

Var fjärde kommun och har inte tillsatt en enda karriärlärartjänst, har jag precis läst i Svenska dagbladet. För er som inte vet, eller som glömt, kan jag berätta att karriärlärartjänster är särskilda tjänster för särskilt skickliga lärare. Tjänster som ska ge lärarna en möjlighet att utvecklas ännu mer som lärare och därmed ännu mer utveckla skolan man arbetar på. Och som dessutom ger ett rejält lönepåslag. Och som dessutom bekostas av staten, dvs tjänsterna kostar inte kommunerna eller friskolorna en enda krona. Karriärlärartjänsterna som därför borde vara något självklart för kommuner och friskolor. Men icke. Finansiering är för osäker, säger de kommuner och friskolor som struntar i att införa karriärlärartjänsterna.

Att finansieringen är skälet, tror inte Jan Björklund är anledningen för dem som avstår att införa tjänsterna, och det tror inte jag heller. Jag tror Björklund har helt rätt när han säger att "Det finns jantelag även i ett lärarrum". Det finns helt enkelt en rädsla för att ge vissa lärare en rejält högre lön än de andra lärarna. Är man inte säker på att få acceptans av alla (att man har valt rätt lärare till karriärlärartjänsterna) så vågar man inte, utan avstår istället för tillsätta tjänsterna. Ett fegt ledarskap med andra ord (det säger inte Björklund, men det säger jag).

Själv har jag arbetat i kommunal verksamhet i tjugo år. På personalavdelning, i skolan, i äldreomsorgen och i olika verksamheter för personer med en funktionsnedsättning. Likadant över allt. Ingen gör ett bättre jobb än någon annan. Ingen är viktigare för verksamheten än någon annan. Ingen ska därför ha högre lön än någon annan av den anledningen alltså, inte inom samma yrkesgrupp. Nix pix.

Det finns säkert undantag och chefer som vågar och tänker annorlunda, men jag har faktiskt aldrig stött på dem och det är inte bara trist, det är dessutom illa för löneutvecklingen inom de olika yrkesgrupperna, och därmed för kvinnors löneutveckling (för kommunanställda är till största delen kvinnor).

De kommunala chefer som fegar behöver tänka om, och säkert kan vi från politiskt håll vara tydligare med att de ska göra det. Det är väl fullständigt självklart att en skicklig lärare ska tjäna mer än en inte fullt så skicklig, eller att en skicklig undersköterska ska tjäna mer än en inte full så skicklig. De handlar inte om att någon är en bättre människa än någon annan, det handlar bara om att någon är bättre på sitt jobb än någon annan.

Till sist: I Lerums kommun har vi infört karriärlärartjänster. Jag vet att en och annan lärare är besviken och arg för att inte just hen har fått en sådan tjänst. Men skulle det vara skäl till att inte införa tjänsterna? 


1 kommentar:

Anonym sa...

Instämmer i allt. Jantelagen finns på bred front. I politiken också kanske.