torsdag 13 mars 2014

Dag 15: Anpassa bostäder till äldre människors behov

Många fastigheter är inte anpassade för äldre och andra personer med funktionsnedsättningar. För att den som har nedsatt funktionsförmåga ska kunna leva ett självständigt liv är det avgörande att den nära
boendemiljön är tillgänglig. Ett statligt tillgänglighetsbidrag skulle göra fler bostäder
anpassade för äldres behov.

Inga kommentarer: