måndag 24 mars 2014

Dag 26: Palliativ vård som specialistinriktning för läkare

Palliativ vård är lindrande vård, den typen av vård vi människor behöver när det faktiskt inte finns mer att göra - än att just lindra. Så är palliativ vård också den typ av vård som erbjuder psykologisk hjälp, och socialt och existentiellt/andligt stöd. Just det vi människor ofta behöver och vill ha när döden står nära.
Palliativ vård handlar inte bara om vård för äldre, man kan vara döende mycket tidigare än så. Men många som är på väg att dö är äldre, och med tanke på att gruppen äldre människor blir allt större, är det många som kommer att behöva palliativ vård. 
Därför behöver vi läkare som är särskilt duktiga på palliativ vård. Och därför borde palliativ vård bli en tilläggsspecialistinrktning för läkarna. 

Inga kommentarer: