tisdag 4 mars 2014

Dag 6: Det är dags för äldrevårdscentraler

En äldrevårdscentral är precis vad det låter. Ett ställe där äldre människor kan få en förebyggande och sammanhållen vård, till skillnad från de insatser man vanligtvis får på en traditionell vårdcentral, som många gånger är splittrade och av bråttomkaraktär. Äldre människor slipper dessutom flänga runt mellan vårdcentraler och sjukhus, slipper prata med onödigt många läkare och sjuksköterskor.

Jag är övertygad om att äldrevårdscentraler inte bara skulle bespara människor onödigt bök och ibland lidande, på sikt blir vården dessutom bättre och mer effektiv. För ju färre läkare och sjuksköterskor som är inblandade i vården, desto bättre helhetssyn och kvalitativa vårdinsatser, och dessutom - tänk så många som inte skulle behöva den dyrare sjukhusvården.

Vi har barnavårdcentraler och mödravårdcentraler. Nu är det rimligen dags för äldrevårdscentraler. 

Inga kommentarer: