måndag 3 mars 2014

Dag 5: Bättre samverkan mellan kommun och landsting (prata med varandra)

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen (hemtjänst, särskilt boende mm) och landstinget för äldresjukvården, men att allt det där hänger ihop för den enskilde personen, det kan vem som helst räkna ut. Det är heller inte särskilt intressant för den enskilde vem som ansvarar för vad - bara att det fungerar. Att vardagen funkar och att man får den sjukvård man behöver.

Som på så många håll, måste samverkan och samarbetet mellan olika instanser bli bättre, ingen och inget ska hamna mellan stolarna. Att få sjukvården och äldreomsorgen att samverka på ett optimalt sätt är inte helt okomplicerat och det måste ske på olika nivåer. Men bra är om vi börjar där vi kan, om vi gräver där vi står. Se till att alla som är inblandade i den äldre personens liv sätter sig ner, tillsammans med personen själv, och går igenom vad som måste fungera och hur man bäst får det att fungera, vilken vård som krävs, vilka läkemedel som behövs - och vem som ansvarar för vad. Ett slags vård- och omsorgsmöte helt enkelt, med den äldre personen i centrum. Börja där.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tänk så mycket som skulle kunna lösas genom att människor kommunicerar med varandra och att den ena handen vet vad den andra gör. Under de senaste tjugo åren har jag regelbundet hört talas om att stuprörstänkandet måste bort inom organisationer. Inte många har lyckats ens inom den egna organisationen och det lär ta tid innan vi klarar det mellan olika organisationer.

Lill sa...

Hej! Nej, jag säger inte emot, kommunikation ÄR svårt. Men bara för att det är svårt, betyder inte det att man inte ska försöka. För det går. Om alla får vi lyssnade på och alla vill mot samma mål, och om dialogen sker med hjälp av en skicklig part, så går det.