söndag 2 mars 2014

Dag 4: Mer stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Nästan var femte vuxen person i Sverige vårdar, hjälper eller stödjer en närstående person, i större eller mindre utsträckning. De flesta vårdar en äldre person, antingen en maka/make/partner eller en förälder.

Det är självfallet i grunden bra att vi tar hand om varandra och hjälper människor vi har omkring oss, men det finns en gräns för vad människor klarar av utan att det påverkar den egna hälsa eller den egna ekonomin och här måste vårt gemensamma, det vi kallar samhället, bli bättre på både att informera och att stötta. Som anhörig ska du veta vart du ska vända dig när du själv behöver stöd och det ska inte vara krångligt att få stöd. Oavsett om det handlar om avlastning, möjligheter att träffa andra i samma situation eller vad det nu kan handla om. Här behöver vi satsa mer resurser, även pengar. Att stödja anhöriga är en investering, det är inte särskilt svårt att räkna ut.

Inga kommentarer: