torsdag 6 mars 2014

Dag 8: Använd den forskning som finns

Till vänster om mig: Marie Ernsth-Bravell från Hälsohögskolan i Jönköping

Som folkpartist är jag van att både höra om och prata om hur viktigt det är att undervisningen i skolan är forskningsbaserad, och gärna forskningsanknuten. Och självklart är det så, det klart att vi ska använda oss av den kunskap som finns och de slutsatser vi har dragit om hur olika verksamheter ska bedrivas och utformas för att vi ska uppnå bästa resultat. Men självklart är också att det inte bara gäller i skolan, det gäller naturligtvis även äldreomsorgen.

Äldreomsorgen, ja hela socialtjänsten, är en relativt ny företeelse - så som den ser ut idag, och forskningen som bedrivs är därför inte lika omfattande som den inom just skolan, eller sjukvården för den delen. Fast den finns. Mer och mer finns den. Idag har jag träffat flera forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping, där man bl a forskar och utbildar i gerontologi, dvs läran om den friska ålderdomen. Hos Marie Ernsth-Bravell och dem hon arbetar tillsammans med finns hur mycket kunskap som helst, som äldreomsorgen och därmed många av de äldre skulle ha nytta och glädje av. Det gäller bara att hitta bra samverkansformer mellan å ena sidan forskning och å andra sidan kommuner och landsting. Marie är fö halvtidsanställd i Jönköpings kommun, där hon i sitt arbete som äldrestrateg arbetar just med att ta forskningen till kommunens äldreverksamheter. Vad jag vet är Jönköping den enda kommun i landet som arbetar på det sättet. Fler kommuner borde göra det, tycker jag.

Inga kommentarer: