fredag 18 april 2014

Dag 50: En omsorgsgaranti i äldreomsorgen

Det kan tyckas självklart att man inte ska betala för tjänster man inte får, men riktigt så enkelt är det inte. För det klart att det händer att hemtjänstpersonal inte utför det som ska utföras (ibland för att de helt enkelt inte hinner) eller att personalen på ett särskilt boende inte gör det som ska göras (av samma anledning eller av någon anledning). Och när det fallerar, oavsett vad det beror på, då ska den enskilde heller inte behöva betala för det.

Främsta anledningen är rent principiell. Ingen ska behöva betala för tjänster som inte utförs, oavsett vad det handlar om för tjänster och i vilka sammanhang. Men dessutom blir det tydligt vad det inte är som fungerar, och när det blir tydligt och får konsekvenser, kommer det att åtgärdas. För så fungerar vi människor. När saker och ting ligger på bordet, gör vi något åt det.

Inga kommentarer: