lördag 19 april 2014

Dag 51: Förebygga livsleda

Alltför många äldre människor är ensamma. Eller har tråkigt rent av. Och det är inte bra. Nu påstår jag inte att det är "samhällets" ansvar att se till att människor har andra människor att umgås med eller har ett trivsamt liv - det ansvaret vilar på var och en. Nej, vad jag säger är att vi med gemensamma krafter ska underlätta för äldre människor att vara sociala (om man vill det) eller leva ett "roligt" liv (om man nu vill och tar ansvar för det). Underlätta. Inte heller här har jag någon allenarådande lösning, det behöver vi prata mer om. Men vi kan ju börja med att se till att det finns mötesplatser där människor kan träffas, och se till att de faktiskt är anpassade även för äldre människor. Bibliotek, gym, biografer, restauranger eller vad det nu kan vara. Att vi gemensamt förebygger det där med ensamhet och tristess.

Inga kommentarer: