lördag 3 oktober 2009

De nio värsta miljöhoten

Kungliga tekniska högskolan skriver i dag i ett pressmeddelande att de nio värsta miljöhoten nu är kartlagda.

  1. Utsläpp av växthusgaser
  2. Uttunning av ozonlagret
  3. Försurning av haven
  4. Förändrad markanvändning
  5. Användning av sötvatten
  6. Förlust av biologisk mångfald
  7. Tillförsel av kväve och fosfor till land och hav
  8. Aerosoler i atmosfären
  9. Utsläpp av miljögifter

Det hade naturligtvis varit lättare om det handlat om lite mindre omfattande områden, men nu är det som det är. Jag är dåligt insatt i miljöfrågorna, kan inte säga att jag tycker att vi ska göra si eller så. I kväll ska jag läsa vad Folkpartiet, mitt eget parti, tycker när det gäller miljö- och klimatfrågorna. Jag börjar där och återkommer.

Inga kommentarer: