måndag 5 oktober 2009

Föräldrar ska betala för sina barns brott

Regeringen är på väg att föreslå en ny lag som gör föräldrar ekonomiskt ansvariga för de brott som deras barn gör. Upp till 8000 kronor ska man som förälder kunna bli skyldig att betala. Tanken är att tydliggöra föräldrars ansvar för sina barn och på det sättet också uppmuntra föräldrar att hålla mer koll på sina barn.

Alla föräldrar gör sitt bästa, det är min utgångspunkt, och jag är medveten om att 8000 kr är väldigt mycket pengar för många. Det hade därför varit enkelt att tycka att lagförslaget är idiotiskt, att man slår på dem som redan ligger.

Men lagförslaget har sina poänger, att man gör klart för föräldrar och barn att barnen är föräldrarnas ansvar fram tills att de är arton år. Inte minst för att barnen ska fatta det, och förstå att deras handlingar får konsekvenser för föräldrarna och därför bli mindre brottsbenägna.

Politik är många gånger gissningar. Man tror att något leder till något annat. Eller så tror man inte det. Så försöker man med något, t ex en ny lag. Eller så försöker man inte.

Jag ska fundera lite till, men jag lutar nog åt att jag tycker att det är ett ok lagförslag.

Inga kommentarer: