fredag 20 november 2009

Har ni tänkt på en sak, säger Jan Björklund (fp)

Jag sitter i Växjö och lyssnar på Jan Björklund. Har ni tänkt på en sak, säger han:

"En manlig företagare som säljer traditionellt manliga tjänster till en kommun, han anses vara driftig och framgångsrik. Men en kvinnlig företagare som säljer traditionellt kvinnliga tjänster till samma kommun, t ex driver en förskola - hon anses vara hemsk om hon vill tjäna pengar på sin verksamhet."

Inga kommentarer: