söndag 31 januari 2010

Jämställdhetsseminarium och jämställdhetsmingel i Lundsbrunn

I helgen har jag varit i Lundsbrunn där folkpartister från Västsverige under några dagar träffats och kombinerat seminarier, politiska diskussioner och politiska möten med informella samtal, god mat och dans. (Med dans menas i det här sammanhanget BUGG, en dansform jag inte behärskar - och när jag säger det är jag ingen blyg viol, de som dansat med mig håller med.)

Själv var jag med och höll i ett seminarium om jämställdhet, dvs hur det står till med jämställdheten i Folkpartiet. Seminariet var välbesökt, det kom betydligt fler än vi räknat med och vi fick hämta extrastolar så att alla skulle få plats. Under seminariet gjorde vi ett antal värderingsövningar och pratade en del om vad vi uppfattar som jämställdhet och hur det ser ut i verkligheten. Vi pratade även om begreppet "feminism" och om vi uppfattar det som ett positivt eller negativt laddat ord. Det var en intressant diskussion och helt klart är att vi har väldigt olika uppfattningar om det i Folkpartiet. Själv lägger jag varken positiva eller negativa värderingar i begreppet, det snarare bara "är". Feminist är den som tycker att det finns strukturer i samhället som missgynnar kvinnor, att man tycker att det är resursslöseri och odemokratiskt och att man är villig att göra något åt det. Så tycker jag även om jag självfallet är medveten om att alla inte har samma definition som jag.

På lördagskvällen var jag med och arrangerade ett litet mingel för medlemmar i Liberala kvinnor och andra. Även det var välbesökt och de som var där fick vara med och dela ut ett diplom till Västsveriges mest jämställda kommunförening (fp), utifrån ett antal faktabaserade kriterier (inget tyckande här inte). Priset gick till Alingsås och det var en glad Kristina Grapenholm (gruppledare för Folkpartiet i Alingsås) som tog emot diplomet och berättade hur de på ett metodiskt och strukturerat sätt arbetat med jämställdheten internt.

På bilden ser du nätverket Liberala kvinnor i Västsverige, ett nätverk som startades för exakt ett år sedan. Syftet är att lyfta jämställhetsfrågor både internt och externt och att stötta driftiga och engagerade kvinnor i politiken. Vi bestämde redan från början att vi bara träffas en gång varje år och att vi då bestämmer vad som ska göras nästkommande år. Utöver det umgås vi via mejl och Facebook. Jag kan berätta att det går alldeles utmärkt, vi får en hel del gjort utan att behöva lägga en massa tid på möten, och jag är överygad om att vi skulle kunna använda oss av samma arbetsmetoder även i andra sammanhang, vilket säkert på sikt skulle innebära att fler skulle kunna tänka sig att engagera sig politiskt. Inte minst småbarnsföräldrar.

Från vänster på bilden ser du Gunilla Helén (ny i politiken i Borås), Susanne Åkerlund (kommunalråd i Halmstad), jag själv, Margareta Palmqvist (politiskt erfaren kvinna från Skaraborg), Elisabeth Mattsson (KF-ordförande på heltid i Kungälv) och Helena Holmberg (kommunpolitiker i Göteborg).

Inga kommentarer: