måndag 8 mars 2010

HM betalade inga arbetsgivaravgifter när de startade

Härom dagen föreslog jag att vi ska ta bort arbetsgivaravgifterna för nystartade företag för att öka möjligheterna till expansion och därmed samhällsnytta, jag tänker på fler arbetstillfällen eftersom vid slopade arbetsgivaravgifter har företagaren mer pengar över till att satsa på sådant, eller annat som tryggar företagets framtida tillväxt. Jag drog då en parallell mellan mitt eget företag och Hennes & Mauritz, vi betalar relativt sett lika mycket i arbetsgivaravgifter.

I samband med det funderade jag dessutom på vad HM kan ha betalat i arbetsgivaravgifter när de drog igång 1947. Nu vet jag. Jag frågade nämligen Skatteverket, och här är deras svar.

Hej Lill

Arebtsgivaravgifterna infördes i Sverige 1960 och utgjorde från början
endast några få procent av arbetstagarens bruttolön. Så före 60 talet fanns
inte arbetsgivaravgifter.


Med vänliga hälsningar
Ann-Sofie Pettersson
Skatteverket, Servicejouren

Inga kommentarer: