tisdag 2 mars 2010

Vad har en åttioårig socialdemokrat för likhet med Charlotte Kalla?

Igår skrev jag här ett inlägg om ett samtal jag haft med en vän. Ur mitt perspektiv var det en slags hyllning till människor som vet vad de vill och vad de tror på - och agerar därefter, och jag drog en parallell mellan min vän , som är socialdemokrat å ena sidan, och Charlotte Kalla å andra sidan. Alltså att det finns likheter dem emellan. Texter kan dock uppfattas på olika sätt och därför plockar jag bort den. Så länge. Kanske återkommer den.

Dagens fråga är: Vad finns det för likheter mellan en fyrtiofyraårig folkpartist och Charlotte Kalla? Svaret är: Inga så vitt jag kan bedöma. Dessvärre.

Inga kommentarer: