onsdag 28 april 2010

Jag gillar friskolor, men jag tänker inte betala dem för att komma hit

Jag gillar friskolor och jag gillar konkurrens. Som fd rektor för en kommunal skola vet jag precis hur bra det är att ha en friskola i närheten. För när det går upp för en att allt fler elever väljer friskolan framför den kommunala skolan, ja - då är det bara att kavla upp ärmarna och hitta vägar för att göra den egna skolan ännu bättre. Här pratar vi motivation.

Och jag har inga illusioner om att kommuner är bättre på att driva skola än privata företag, om nu någon skulle tro det. Bra skolor, bra verksamheter över huvud taget, drivs av människor med kunskap och engagemang, av folk som vill något. Vem som sedan äger skolan, eller vad det nu är för verksamhet, är inte särskilt intressant för min del. Så fler friskolor till Lerums kommun tack!

Däremot har jag ingen lust att betala friskolor för att de ska etablera sig i kommunen, och det var lite det som dagens beslut i kommunstyrelsen handlade om. Det gällde Fenestra, ett friskoleföretag, som ville ha 800000 kr av skattebetalarnas pengar, som hjälp för att täcka sina hyreskostnader.

Visst, man kan tänka att konkurrens i ett inledningsskede ska få kosta pengar, man kan tänka sig att det lönar sig på sikt. Men man kan också se det orimliga i att ta 800000 kr av våra gemensamma pengar, som annars skulle ha använts i de kommunala skolorna eller i äldreomsorgen eller någon annanstans, för att underlätta för ett företag att starta en skola. Så såg vi (fp) och (c) det idag. Tanken med friskolor och konkurrens kan ju knappast vara att det ska bli dyrare för kommuninvånarna än det är idag.

Inga kommentarer: