måndag 19 april 2010

Pengar från de äldre barnen till de yngre barnen

För varje elev som går på en skola får skolan en ersättning från kommunen (pengar med andra ord). Ersättningen kallas elevpeng. Så här ser elevpengen ut i förskoleklass och grundskolan i Lerums kommun:

För elev i förskoleklass: 35 238 kr/år
För elev i årskurs 1-5: 46 831 kr/år
För elev i årskurs 6-9: 53 666 kr/år

Vad ser jag? Jo, att elevpengen ökar i takt med att barnen blir äldre.

Vad tycker jag om det? Jag tycker det är dumt, jag tycker vi borde göra tvärt om, lägga mer pengar på barnen ju yngre de är.

Varför tycker jag det? För att jag tror att ju tryggare barnen är när de är yngre och ju mer kunskap de tar till sig när de är yngre - desto större blir möjligheterna till ännu mer kunskap när de blir äldre.

Blir det då de yngre tryggare och lugnare bara för att det finns mer pengar till fler lärare? Lär sig barnen mer för att det finns fler lärare?

Naturligtvis inte per automatik. Men ju yngre barnen är, desto större är behovet av fler pedagoger, fler vuxna. Och fler vuxna, med gemensamma strategier och ett metodiskt och systematiskt arbete har bättre förutsättningar att extra hjälpa dem som behöver det och extra utmana dem som behöver det. På så vis lägger man grunden. Sedan kan lite färre lärare ta över när barnen blivit större och klarar lite större klasser och fixar att ta lite mer ansvar själva.

Det handlar om att ligga steget före, tänka lite långsiktigt - förebyggande om ni så vill.

Inga kommentarer: