fredag 2 april 2010

Signaler

Då och då hör man politiker, inte bara politiker men framför allt politiker, säga saker som: "det är viktigt att vi skickar rätt signaler" eller "vi måste tänka på vilka signaler vi skickar".

Varje gång jag hör det blir jag misstänksam. Många gånger betyder det nämligen att politikerna i fråga har beslutat något som egentligen inte håller, som inte hänger ihop, där det inte finns någon koppling mellan beslut och vad man vill uppnå. Istället gömmer man sig bakom att man skickar en signal hit eller dit.

Signaler måste väl ändå vara effekten av ett beslut, inte själva anledningen till att man fattar beslutet.

Inga kommentarer: