lördag 26 juni 2010

Är kvinnor i Alingsås mer våldsutsatta än kvinnor i Lerum?

I Alingsås finns kvinnojouren Olivia, som bl a "erbjuder skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld av en person i en nära relation". Olivia vänder sig till kvinnor i Alingsås, Lerum och Vårgårda. Respektive kommun betalar för respektive kommuninvånare.

Spelar det då någon roll att jouren ligger i Alingsås och inte i Lerum? Jag menar, är man som Lerumskvinna mindre benägen att söka hjälp om jouren inte finns i närheten? De som försvarar att vi inte har en jour i Lerums kommun utan köper platser i Alingsås, säger att kvinnor i Lerum absolut inte skulle vända sig till en jour i sin hemkommun, om "vår" jour låg i vår kommun skulle färre kvinnor än idag söka hjälp. För att man skäms för att man söker hjälp och för att man vill göra det utan att riskera att bli upptäckt - att undgå upptäckt är lättare om jouren ligger i en annan kommun. Ni är med på resonemanget här va? Och visst låter det lite logiskt?

Fast jag undrar om det verkligen är det. När jag läser Kvinnojouren Olivias verksamhetsberättelse från 2009 ser jag nämligen att det är tre gånger så många Alingsåskvinnor som Lerumskvinnor som söker stöd på olika sätt. Trots att det båda kommunerna har ungefär lika många invånare. Kvinnor från Lerum verkar alltså inte vara mer benägna att söka hjälp för att jouren ligger i en annan kommun. Snarare tvärt om.

Varför statistiken ser ut som den gör har inte inga svar på, kan bara gissa - och det är ingen idé. Ska fråga någon som vet. Återkommer.

Inga kommentarer: