söndag 4 juli 2010

Kvinna till kvinna i Albanien

Jag har varit i Albanien en vecka, kom hem i natt. Tillsammans med Fatima Svanå besökte jag ett antal kvinnorättsorganisationer för att lära mig mer om hur de arbetar med jämställdhetsfrågor där. Vi besökte bl a en organisation som heter Vatra, som arbetar med att gömma och stödja unga tjejer som tvingats till prostitution i eller utanför Albanien. Man erbjuder bl a bostad och utbildning - för att tjejerna på sikt ska kunna försörja sig själva. Vatras verksamhet finansieras till stor del med pengar från Kvinna till kvinna. Så väl Vatra som de andra organisationerna vi träffade pratade dessutom mycket om ett annat problem, nämligen våld i hemmet. Allt för många kvinnor och barn utsätts för fysisk misshandel och andra typer av övergrepp innanför hemmets väggar och i Albanien finns ännu ingen offentlig struktur för stöd till dem och ännu ingen fungerande juridik. Lägg där till den korruption som finns i landet, även inom polis och åklarmyndigheter. De flesta vi pratade med var dock överens om att utvecklingen inom det här området, och inom de flesta områden, går åt rätt håll - även om den naturligtvis går för långsamt. Något annat problematiskt som lyftes fram är det faktum att när den politiska makten byts ut, byts även samtliga tjänstemän ut, i både stat, regioner och kommuner. Det innebär att den specialistkompetens som sakta byggts upp under ett visst styre, utraderas vid ett maktskifte och de nya tjänstemännen börjar om från börjar. Och så där kan det hålla på. (På bilden ser du från vänster Viola Metaj sekreterare och tolk på Vatra, Brikena Puka chef för Vatra i staden Vlora, Fatima Svanå och jag själv.)

Inga kommentarer: