fredag 19 november 2010

Sjuk segt, sa min son om fullmäktiges sammanträde,

som han tillsammans med sin lärare och några klasskamrater studiebesökte i går kväll. Och jag avstod faktiskt från att sådär snusförnuftigt förklara att demokrati ÄR segt, demokrati tar tid (jag tycker ju dessutom själv att demokratin ibland tar onödigt lång tid, och att det där uttrycket om att demokratin tar tid många gånger används till att försvara bristande handlingskraft). Nåväl. Lerums nyvalda fullmäktigeförsamling träffades i alla fall i går för första gången. En hel del nya ledamöter var med och det är bra, och en eloge till Moderaterna som lyckats engagera förhållandevis många yngre personer. Jag saknade dock Brita-Karin Olson (c), som suttit bakom mig i salen de senaste 4 åren, och jag hoppas att hon på något sätt blir kvar i Lerumspolitiken även den här mandatperioden. Hör du det Brita-Karin!

Jag och Bosse Cedergårdh fortsätter så gärna med att vara bänkkamrater i fullmäktigesalen

Bakom mig och Bosse sitter Karin Poulsen och Mikael Dockered, nygammal och ny ledamot (vi har gått från att vara 4 ledamöter till att vara 6 - vilket vi självfallet är hemskt nöjda med)

Vad pratade vi då om i fullmäktige igår, vilka beslut fattade vi? Jo, vi klubbade för andra gången igenom 2011 års budget (den bifölls redan i juni, men eftersom det är valår ska även den nya fullmäktigeförsamlingen godkänna den). I den har Alliansen fördelat resurserna på ett klokt sätt, tycker jag. Det är 4 partier som har enats, vilket naturligtvis betyder att vi folkpartister inte fått som vi vill fullt ut, vi hade t ex velat ha mer pengar till föreningar och studieförbund i kommunen, men på det stora hela är jag nöjd. Vi ska göra vad vi kan för att få med oss de andra Allianspartierna på en höjning av föreningsbidragen och bidragen till studieförbunden under mandatperioden.

Glädjande är att vi äntligen fått lite systematik och struktur på budgeten i relation till de politiska målsättningarna. Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan vad vi vill och hur vi fördelar pengarna. Återigen en sådan där sak som kan tyckas självklar, men som inte är det. Mycket ska synkas och fungera för att det ska gå vägen, men nu är vi alltså på väg. Det finns en röd tråd mellan vad vi politiker vill och har gått till val på och hur de konkreta målsättningarna ser ut i de olika verksamheterna. Helena Gellerman (fp), som deltagit i arbetet med att formulera Alliansens Vilja och Mål, är en starkt bidragande orsak till det. Få är så strukturerade som hon. Bra det.

Vi diskuterade även kollektivtrafiken. Karl Ask (v) pratade om att han vill ha gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar, och att han vill att vi ska börja med att diskutera den frågan i Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken. Personligen håller jag med honom (här talar jag dock inte för Folkpartiet som helhet). Jag tycker att vi under några år ska testa vad som händer om barn och ungdomar får den möjligheten. Kommer fler att åka kollektivt? Fortsätter man att åka kollektivt när man blir vuxen? Blir det okynnesåkning av, dvs att man åker även kortare sträckor, sådana sträckor som man tidigare promenerat eller cyklat? Blir föräldrars körande av barn mindre? Det är sådana frågor vi behöver få svar på, tycker jag, och det kan vara värt lite pengar att få de svaren. För ska vi bli Sveriges ledande miljökommun, vilket vi sagt att vi ska vara 2025, behöver vi öka kollektivtrafikåkandet och för att lyckas med det behöver vi våga pröva oss fram. Som det är nu ägnar vi oss bara åt en massa tyckande och gissningar, båda sidor gör det, när vi pratar kollektivtrafik. Helt i onödan. Vi kan faktiskt prova lite nytt, det är inga hutlösa lärpengar det handlar om det handlar om i det här fallet.

Inga kommentarer: