fredag 17 december 2010

Ingen friskola i Gråbo. Åtminstone inte nu.

I Gråbo finns 3 skolor. Röselidsskolan, Hjällnässkolan och Lekstorpsskolan. Hjällsnässkolan ska rivas och istället bygger vi en ny skola vid radhusområdet i Lekstorp. Dessutom byggs både Röselidsskolan och Lekstorpsskolan om och på flera olika sätt kommer vi i princip att ha 3 nya skolor i Gråbo. Alla 3 skolorna kommer att bli F-9-skolor, dvs barnen går i samma skolan under hela sin tid i grundskolan. Om de vill. Den som vill byta skola under grundskoletiden får naturligtvis göra det.

De 3 skolorna ska ha olika profiler. Den nya skolans profil blir naturvetenskap, teknik, bild och form. Röselidsskolans profil blir språk, matkultur, idrott och hälsa. Lekstorpsskolans profil blir samhälle, musik och drama. Olika inriktningar som dessutom ska fungera som komplement till varandra. När eleverna t ex läser fysik ska de självfallet få tillgång till den nya skolans lokaler, som pga sin profil är bättre utrustade för det, och när eleverna ska göra något särskilt i hemkunskapen går de till Röselidsskolan. Jag tror ni är med på tanken.

Folkpartiet och de andra allianspartierna gillar friskolor och meningen var att Lekstorpsskolan skulle hyras ut till en friskola. För det planerade vi. Under resans gång har det dock visat sig att det är svårt för en kommun att ställa krav på en friskola. Det i sin tur betyder att samarbetet, både när det gäller elever och lärare, mellan de 3 framtida skolorna i Gråbo inte skulle kunna garanteras.

Även om jag gillar friskolor, är det viktigaste för mig att få till en bra skolutveckling i Gråbo. Ännu bättre skolor helt enkelt. Och för det krävs att de 3 skolorna har en nära samverkan. Vilket betyder att en friskola inte är den bästa lösningen, vilket i sin tur betyder att jag stödjer beslutet om att inte hyra ut Lekstorpsskolan till en friskola. Politik handlar om att prioritera.

Om en friskola ändå vill etablera sig i Gråbo, går det bra. Vad det här handlar om är att Lerums kommun inte hyr ut en av sina egna skolor till dem.

Inga kommentarer: