torsdag 2 december 2010

Lerums laguppställning

(FP) Lerum har haft nomineringsmöte och bestämt oss för hur vår laguppställning ska se ut de närmaste fyra åren, med start i januari 2011. Jag är väl medveten om att det här bara är intressant för de närmast sörjande, men tillhör du den gruppen så varsågod. Så här tänker vi formera oss.
 • ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott: Lill Jansson
 • ersättare i kommunstyrelsen: Rigmor Andrén
 • ordförande för beredningen för Kultur och fritid: Bosse Cedergårdh
 • ordförande för beredningen för Samhällets omsorger: Ronny Johansson
 • vice ordförande för beredningen för Infrastruktur och boende: Mikael Dockered
 • ledamot i beredningen för Klimat och miljö: Margareta Hansson
 • ledamot i beredningen för Skola och utbildning: Helena Gellerman
 • ledamot i beredningen för Näringsliv och turism: Viktoria Lindberg-Martinell
 • ledamot i Individnämnden: Folke Lindstedt
 • ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden: Jan Persson Cooper
 • ledamot i Överförmyndarnämnden: Marie-Anne Gustafsson
 • ledamot i Valnämnden: Alvaro Florez
 • ledamot i Arvodesberedningen: Folka Lindstedt
 • nämndemän: Margareta Cooper och Christer Gellerman
 • ledamot i styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB: Leon Johansson
 • ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB: Leon Johansson
 • revisor i Lerum Fjärrvärme AB: Ove Sävinger
 • ledamot i Greta Bergs minnesstiftelse: Karin Poulsen
 • ersättare i Greta Bergs minnesstiftelse: Betty Hammar
 • God man vid lantmäteriförättningar: Mikael Dockered
Så där ja. Nu vet ni det.

Inga kommentarer: