lördag 22 januari 2011

Arbetshelg med Liberala kvinnor

Arbetshelg med Liberala kvinnor. Prioritera, sätta mål, bestämma hur målen ska uppnås. Ungefär så. Det är vad vi ägnar oss åt. Till höger sitter Bonnie Bernström som är ordförande för organisationen.

Inga kommentarer: