onsdag 9 februari 2011

Omvärldsbevakning och invärldsbevakning

Jag och Helena Gellerman (FP) och ytterligare 100 Lerumspolitiker har ägnat dagen åt omvärldsbevakning och invärldsbevakning. Omvärldsbevakningen handlade bl a om idéer, och om att utveckling sker när idéer har sex med varandra. Ur det kommer något helt nytt. Den tanken är inte ny, men av någon anledning, det var t ex en väldigt inspirerande och skicklig föreläsare som sa det, landade det ordentligt den här gången. Åtminstone i mig. Omvärldsbevakningen handlade dessutom om miljö- och klimatfrågor. År 2025 ska Lerums kommun vara Sveriges ledande miljökommun och då gäller det att ta till sig kunskap och idéer från dem som kan de frågorna bättre än vi själva kan. För miljö- och klimatfrågorna är svåra. Inte bara handlar det om att lära sig en massa fakta, det som försvårar är ju att det finns så mycket som miljöexperterna faktiskt inte är överens om. Även om det självfallet är mycket de inte har olika åsikter om och där någonstans måste man som privatperson och som kommun börja. En ambition vi i Lerums kommun har är att det ska vara lätt att vara klimatsmart. Ska människor åka mer kollektivtrafik behöver det bli lättare att göra det valet. Ska vi bli bättre på att sopsortera eller sätta solfångare på taket, behöver även det bli enklare att göra.

Efter omvärldsbevakning var det dags för invärldsbevakning, dvs att få en överblick hur kommunens olika verksamheter ser ut. Hur de arbetar och vilka utmaningar de står inför. Nu vet jag inte hur bra det går att se vad som står på bilden, men det är i allafall en sammanfattning av nuläget för skolorna i Lerums kommun och hur de tänker arbeta för att fler elever ska få godkända betyg och fler elever ska få möjlighet till ett ännu bättre resultat. Där står (det som står i paranteserna har jag själv lagt till):
En skola i toppklass
- Sjunkande skolresultat nationellt och lokalt (det är fakta, så ser det ut)
- Relativt goda resultat (i Lerums kommun) kunskap och trygghet, men vi tycker att vi kan bättre (jadå, vi kan betydligt bättre, utifrån alla socioekonomiska aspekter borde vi prestera betydligt bättre)
- Fokus på resultat: Rätt kompetens hos lärarna (behöriga ämneslärare), tät uppföljning av resultat på alla nivåer, utveckla ledarskapet hos förskolechefer, rektorer och lärare (och politiker)
- Mer tid mellan lärare och elev (bort med många av de arbetsuppgifter som lärarna idag ägnar sig åt, men som inte har med undervisning att göra)
Ovanstående är inte taget ur luften. Det är precis sådana saker som forskningen visar ger bättre resultat. Och den vägen ska vi hålla oss på.

Inga kommentarer: