tisdag 8 februari 2011

Stora Lundbys samhällsförening

I kväll har jag och de tre andra på bilden, dvs Eva Andersson (c), Marie-Louise Törnqvist (m) och Annelie Lundström (kd) träffat Stora Lundbys samhällsförening för att lyssna till synpunkter när det gäller Gråbos framtid. Föreningen, som tidigare var en vägförening, är en viktig samtalspartner för oss politiker i frågor som rör Gråbo och vi fick till oss en hel del kloka kommentarer och förslag. Allt ifrån önskemål om en stor samlingslokal för gråboborna till mer allmäna synpunkter på hur man vill se Gråbo centrum utformas de närmaste åren och längre fram ändå. Kul var att höra att de tycker att det blivit lugnare i Gråbo de senaste åren, att det inte är lika mycket skadegörelse eller öldrickande minderåriga ungdomar i centrum som tidigare, vilket för övrigt stämmer med socialtjänstens och skolans uppfattningar. Vi fick även en del frågor. En del av dem kunde vi svara på direkt, andra behöver vi kolla upp och återkomma med svar.

Inga kommentarer: