onsdag 4 maj 2011

Stopp för åldersdiskriminering inom bröstcancervården

Vet ni vad det bästa är med att ha en egen blogg? Jo, att det är jag som bestämmer vad som ska publiceras. Skriver jag en debattartikel är det ingen debattredaktör någonstans som ska avgöra om innehållet är tillräckligt intressant för att publiceras, utan ALLT jag skriver publiceras - oavsett om jag tror att ni läsare tycker det är intressant eller inte. 

Det här är dock intressant. Åldersdiskrimineringen i bröstcancervården. Om det har jag och Barbro Westerholm (FP) riksdagsledamot och Folkpartiets socialpolitiska talesperson skrivit en debattartikel.

Stopp för åldersdiskriminering inom bröstcancervården
Vi är många kvinnor som känner en knöl i bröstet och som oroligt går iväg till vårdcentralen. Eller som går på mammografiundersökningar och därefter får veta om en knöl. I de flesta fall är knölen ingen cancertumör utan något helt ofarligt och vi kan andas ut. Men för var nionde kvinna i Sverige blir beskedet ett annat. För så många är det som drabbas av bröstcancer – var nionde kvinna. Och av dem som drabbas är nästan hälften över 65 år.

Risken för att dö i bröstcancer har sjunkit på senare år. Fast det gäller bara kvinnor under 70 år. För kvinnor mellan 70 och 79 år är risken oförändrad och för kvinnor över 80 år har den ökat. Delvis i onödan. För en orsak till den ökade dödligheten är att äldre kvinnor inte erbjuds mammografi. I Västra Götaland finns det erbjudandet bara för kvinnor mellan 40 och 74 år. Vi tycker att den gränsen ska höjas.
För den som drabbas av bröstcancer är prognosen att överleva god, i gruppen 50-69 år överlever 86 procent. Bland äldre kvinnor över 75 år ser det däremot sämre ut. Endast 64 procent överlever. En anledning är just att man i den gruppen inte erbjuds mammografi, vilket i sin tur innebär att cancertumören upptäcks i ett senare skede och därför blir svårare att behandla. Ett annat skäl är att äldre kvinnor mer sällan än yngre erbjuds strålbehandling eller cytostatikabehandling. Om de äldre kvinnorna fått samma behandling som de yngre skulle 34 procent fler ha överlevt. Det handlar om många kvinnor.

Det finns inga medicinska skäl till att inte behandla äldre kvinnor på samma sätt som yngre. Vi vet att kvinnor klarar behandling mot bröstcancer även i hög ålder, bröstkirurgi räknas som lågriskkirurgi och risken för komplikationer ökar inte för att du blir äldre. Även strålbehandling klarar äldre kvinnor lika bra som yngre.

Varför behandlas då inte äldre kvinnor optimalt för sin bröstcancer? Ett skäl kan vara att de läkemedel som används för behandling inte utprövats på äldre kvinnor. Det kan innebära problem med val av dosering, behandlingstidens längd mm. Trots att nästan hälften av kvinnorna med bröstcancer är över 65 år, utgör de bara nio procent i de kliniska studierna av bröstcancerbehandling. Vi tycker att fler kvinnor över 65 år borde ingå i de studierna.
Viktigt är dessutom att de uppföljningar som görs av mammografibehandlingar även inbegriper kvinnor över 75 år. Innan vi har dokumenterat mer och vet mer om det tycker vi att kvinnor som gått regelbundet på mammografi ska få göras det även när de fyllt 75 år.

Det finns med andra ord en del att göra för att förbättra bröstcancervården för äldre kvinnor och vi tycker att vi borde sätta igång nu genast i Västra Götalandsregionen. Är det inte dags att sätta stopp för åldersdiskrimineringen? Även i sjukvården.

Lill Jansson (FP) regionvalskandidat Lerum

Barbro Westerholm (FP) socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot

1 kommentar:

Karin P. sa...

Borde vara självklart, tycker jag som har en mamma som fick bröstcancer vid 72.