fredag 10 juni 2011

Nu finns ett budgetförslag för 2012

Jag, Lennart Wassenius (C), Anna-Lena Holberg (M) och Anneli Lundström (KD). Bilden är från Lerums tidning, fotografen heter Christina Lundin
Tillbaka efter en dryg veckas semester i Danmark. Jag och en kompis vandrar till Lissabon, etappvis, och den här gången gick vi från Köpenhamn till Rödbyhamn. En härlig vecka med promenader - eller vandringar som vi föredrar att kalla dem för att det låter lite mer gediget, seriöst helt enkelt :-) - i ett varierande landskap. Vi hade gärna fortsatt med färjan över till Tyskland, men eftersom det finns lite annat i livet som behöver göras, än att vandra, så tog i tåget hem igen och fortsätter nästa etapp där vi slutade den här gången.

På kommunstyrelsen i onsdags presenterade Folkpartiet, tillsammans med de andra allianspartierna, ett budgetförslag för 2012. Den ska om ett par veckor diskuteras och antas eller förkastas i kommunfullmäktige. När fyra partier skriver en gemensam budget handlar det om att vara överens i övergripande frågor och sedan ge och ta i de frågor som är särskilt viktiga för oss i respektive parti. I stora drag är det en budget med äldre människor och barn i fokus. Äldre människor som behöver stöd och omsorg får mer att säga till om, t ex i form av en parboendegaranti och en hemtjänstpeng och när de gäller de yngre i kommunen satsar vi på att stödja föreningslivet i form av en ny idrottshall i Lerum och ökade bidrag till föreningarna i Lerum.

Jag är självfallet medveten om att det finns de som tycker att vi ska lägga mer pengar på skolan och hade jag inte varit övertygad om att mer pengar är inte vad skolan behöver, vad skolan behöver är ett delvis förändrat arbetssätt, så hade jag försökt att få till mer pengar. Men om man tittar på de kommuner som lyckats med att utveckla skolan och därmed bidra till bättre elevresultat, så handlar det inte om att de kommunerna har tillfört mer pengar utan att de börjat tänka och arbeta på ett annat sätt. Så är det. Bättre skolresultat får man genom att arbeta mer strukturerat. Begränsa antalet målsättningar och tydligare styrning, och därmed uppföljning. Det där vanliga tragglet. Sätta mål och följa upp, sätta nya mål och följa upp. Enträget arbete helt enkelt. Det är det vi måste bli bättre på. Inte minst från oss politikers sida. Om man inte gör det på rätt sätt, hjälper det inte med mer pengar. Det blir inte mer rätt för det.

2 kommentarer:

Ostronmannen sa...

Men mer pengar kan ju inte ge sämre skola eller hur?
Att ändra arbetssätt kräver ju mer pengar. lägga om undervisning, lära nytt, det tar tid och kostar pengar.
Du/ni kan ju omöjligt finna nya vägar och samtidigt jobba kvar paralellt med de gamla.
Slutsatsen blir. En dum floskel. Inga fler resuerser till skolan, men ni ska göra nytt.
En omställningprocess kostar pengar. I långa loppet sparar man pengar. I korta loppet kostar det.
FP vill ju satsa på skolan. hur?
genom nytt arbetssätt. Hur? vem betalar det nya?
Ni låter tyvärr som Ny Demokrati. dynamiska effekter, du kanske minns det.
Not. Jag har alltid röstat på FP, men du/ni kan inte bara slänga ut er saäker.
Lerums skola är ju för sjutton sämst av de sämsta på många saker. Ni vill inte satsa mer resusrer, utan???????
Visa då hur dessa nya arbestsätt ger bättre resultat. Nu låter du som en mycket okunnig tonåring, som kommkit på ngt men har inget på fötterna.

Ostronmannen sa...

LILL, du skriver: Sätta mål och följa upp, sätta nya mål och följa upp. Enträget arbete helt enkelt. Det är det vi måste bli bättre på. Inte minst från oss politikers sida. Om man inte gör det på rätt sätt, hjälper det inte med mer pengar. Det blir inte mer rätt för det. "
Det innebär att du tycker att skolan inte gör just detta, eller hur? Skolan klarar inte av sitt uppdrag i Lerums kommun. Visst är du ansvarig för att se till att det fungerar. Ni har haft många mandat perioder på er. ni bär ju ansvaret. varför gör ni inget? Förutom att skylla på lärarna.
Not. Jag har varit lärare länge och jag har jobbat högt upp i företag. Skolan är en av de mest effektiva organisationer som finns. Tro mig. Lill, Vakna upp ur din Törnrosa dröm och sluta tro på prinsen.
Du vill satsa mindre på skolan. Erkänn det och berätta vad ni hellre lägger slantarna på.
Att du sedan är mycket okunnig om skolan står nu helt klart