tisdag 3 september 2013

Vad sa jag i budgetdebatten?

Foto: Annelie Lundström
Förra veckan samlades kommunfullmäktige i Lerum för att besluta om nästa års budget. Jag återkommer till det, men väldigt kort kan jag berätta att det var den budget som vi, tillsammans med C och KD, arbetat fram. Efter ett par voteringar fick vår budget, vi kallar den för Mittenbudgeten, en röst mer än moderaternas förslag (S och V valde att inte delta i omröstningen), mer än så var det inte. Men som sagt, jag återkommer (just nu hinner jag inte skriva mer eftersom bussen jag sitter på närmar sig Gråbo och jag ska strax kliva av).

Förhållandevis många människor har dock frågat mig vad jag sa i talarstolen, i det som kallas för inledningsanförande, så här kommer det - mer eller mindre ordagrant:

Ordförande, ledamöter… Alla ni andra som är här för att lyssna – Välkomna. 
Det jag håller i min hand är Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas budget. Det är Mittenbudgeten och det är en budget som prioriterar både hårt och klokt utifrån det ekonomiska läge Lerums kommun befinner sig i. 

I den här budgeten hittar ni inga sköna ridvägar, inga härliga busskort till alla barn och ungdomar, och inga nya vindkraftverk. Ni hittar inte en endaste liten lekstuga. Här finns istället förskolor och skolor. Här finns äldreomsorg. Och här finns investeringstak. 

Det här är en budget som uttrycker oro för kommunens ekonomiska läge och framtid och som därför styr och prioriterar hårt inför nästa år. Och vi prioriterar kärnverksamheterna. För oss kommer förskolan, skolan och omsorgen först. Vi lägger inga generella besparingskrav och säger att alla verksamheter ska spara lika mycket. Vi lovar inte högt och lågt och säger att ”ja men, behöver vi mer pengar, då höjer vi skatten”. 

Vi säger istället att vi ska bli effektivare på att upphandla varor och tjänster. Att vi ska använda oss mindre av externa konsulter. Att vi noggrant ska se över vår centrala administration. Och att vi politiker måste se till att vi politiker kostar mindre pengar. På det lägger vi ett investeringstak. Vi säger: Hit men inte längre. För när man behöver gå till banken och låna till sina investeringar, då ökar varje lånad krona på våra räntekostnader. Och blir räntekostnaderna för höga, klarar vi inte våra finansiella mål Säg gärna att vi pekar med hela handen. För det är precis vad vi gör inför nästa år. Och det är precis vad vi tycker att vi politiker ska göra när vi står inför de ekonomiska utmaningar vi står inför. 

Kommunens viktigaste uppgift måste vara att se till att förskolor, skolor, stöd och omsorg håller hög kvalitet. Självfallet till en rimlig kostnad. Den höga kvaliteten har vi till stora delar idag, och det ska vi ha även i framtiden. Men vi behöver fortsätta att arbeta för att barngrupperna i förskolan ska bli mindre. Vi behöver fortsätta att arbeta för att alla elever som går ut grundskolan, gör det med godkända betyg. Även de elever som av olika anledningar behöver extra stöd. Och vi behöver stötta de elever som har lätt för att lära, så att de får de utmaningar de behöver. Varje enskild elev i skolan är en viktig elev. 

Vi står fast vid att Lerums kommun ska ha skolor i toppklass och därför lägger vi inga generella besparingskrav på förskolan och skolan. Vi vill även i fortsättningen ha en omsorgsverksamhet av hög kvalitet. Hemtjänsten behöver utveckla sin verksamhet och trygga boenden för äldre människor ska finnas i varje kommundel. Precis som vi behöver bli bättre på att använda modern teknik. Både sådan teknik som underlättar vardagen för äldre människor och sådan teknik som gör personalens arbete enklare. Det är investeringar som på sikt kommer att minska kostnaderna för äldreomsorgen. Och därför lägger vi inga generella besparingskrav kommunens omsorgsverksamheter. 

 Jag måste säga att jag är förvånad över att det här är det enda budgetförslaget som inte vill spara på äldreomsorgen. Vi har ju alla suttit i samma rum och fått samma löpande ekonomiska rapporter och vet vilket ekonomiskt underskott Stöd och omsorg är på väg mot redan i år. Ytterligare besparingskrav nästa år kan knappast vara lösningen. Stöd och omsorg kommer att få arbeta tillräckligt hårt bara för att klara sina budgetramar som de är – utan extra besparingskrav. 

Att vi med Mittenbudgeten inte lägger några besparingskrav på skolan och omsorgen, det betyder inte att vi säger att ”nu kan ni luta er tillbaka och ta det lugnt”. Både skolan och omsorgen behöver se över sina metoder och rutiner och funderas på vad som kan göras annorlunda. Och för all del – vad som inte behöver göras alls. Det måste vi alla göra. Även vi politiker. Om vi i framtiden ska kunna hålla hög kvalitet på våra kärnverksamheter, behöver vi öka våra skatteintäkter. Vi behöver helt enkelt bli fler som bor i Lerums kommun. Vi har inte råd med halvtomma skolor eller halvtomma bussar. Och vi har inte råd med att Lerumsbor flyttar till andra kommuner för att det inte finns tillräckligt med bostäder här. Oavsett om det gäller nyskilda föräldrar, ungdomar, äldre människor eller folk i min egen ålder som tröttnat på att klippa gräset. Vi vill dessutom kunna välkomna människor som idag inte bor i Lerums kommun, men som vill bo här. Eller som behöver bo här. 

Därför är det arbete som samhällsbyggnadskontoret gör, något som ska ha högsta prioritet. Utvecklingen av våra centrum måste fortsätta. Och vi i vår tur, vi politiker, ska skärpa våra prioriteringar ytterligare när det gäller var vi ska bygga och vilken typ av bostäder vi vill bygga. För som politiker i en kranskommun till Göteborg borde vi kunna bättre. En befolkningstillväxt på 1% ska inte kännas utopisk. 

Men vi är på gång, det har börjat rulla. Förra året stod jag här och sa att det kändes bra att se grävskopor i Gråbo. Häromdagen när jag och Eva Andersson gick till parkeringen vid Torpskolan, putte hon mig i sidan och pekade på Televerkstomten och sa: Kolla en grävskopa. Jag talar mycket om prioriteringar och det är naturligtvis ingen slump. För prioriteringar är vad det politiska arbetet handlar om. ATT VÅGA VÄLJA. Att inte springa på alla bollar och att inte lova allt till alla bara för att det snart är val. 

Och prioriteringar är precis vad Mittenbudgeten handlar om. - Nej till besparingar i våra kärnverksamheter - Ja till investeringstak. Med Mittenbudgeten är vi däremot tydliga med att vi ska bli skickligare på inköp och upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för över en halv miljard och året, och det går att spara ett par procent där. Med Mittenbudgeten säger vi att vi ska lägga mindre pengar på externa konsulter, och det är naturligtvis också möjligt. Precis som det går att samordna och prioritera i den centrala administrationen och i den politiska organisationen. 

Det finns en hel del som vi i den här församlingen är ganska överens om, och jag betvivlar aldrig andra politiska partiers goda avsikter. Men om vi nu har 3 olika budgetförslag att ta ställning till, är det viktigare än någonsin att se till de skillnader som faktiskt finns. En budget lovar en massa, och en hel del bra saker. Men säger samtidigt att pengarna inte finns och därför måste vi höja skatten. Det är något vi vill undvika. En annan budget väljer att lägga ett generellt besparingskrav, prioriterar inte utan säger att alla ska spara lika mycket och så hoppas vi att det löser sig. Det är också något vi vill undvika. 

Så har vi ett tredje förslag. Den här budgeten. Mittenbudgeten. Ett förslag från den politiska mitten. Tre partier som faktiskt har kommit överens, och som har mod och tar sitt politiska ansvar och vågar att välja och prioritera. Som säger att kärnverksamheterna går först. Som säger att nej, vi kan inte låna så mycket pengar som ni andra föreslår. För priset för det i framtiden blir alldeles för högt. Med Mittenbudgeten tänker vi långsiktigt. Vi behöver göra en grundläggande genomgång av hela organisationen och av de tjänster vi utför, det gäller både politiker. Vad kan vi göra annorlunda? Vad behöver vi inte göra alls? Den här budgeten skapar förutsättningar för framtiden, för Lerums kommun att växa och utvecklas till en ännu mer attraktiv och modern kommun. Med plats för fler människor än idag. 

Jag yrkar bifall till Mittenbudgeten. Men innan jag går ned härifrån, vill jag säga något om ett avsnitt i Mittenbudgeten som kallas för satsningar. Där står att vi vill öka föreningsstödet, stödet till studieförbundet och stödet till anhöriga. Det är inga stora summor det handlar om, det är nästan pinsamt att kalla det för satsningar. Men det är en viljeinriktning och vi vill vara så tydliga vi kan i det här läget med att vi vill satsa på allt det som till stora delar utförs på frivillig basis av enskilda människor och organisationer. Tack till alla er som alldeles frivilligt är med och bidrar. Lerums kommun blir så mycket bättre med er hjälp.

1 kommentar:

Anonym sa...

Heja!