torsdag 16 januari 2014

Lär av de bästa

Skriver på Äldreomsorgsbloggen om SKL’s rapport “Öppna jämförelser 2013 – Vården och omsorgen om äldre”. Och om att lära av de bästa...

Inga kommentarer: