onsdag 12 januari 2011

Kort-kort från lång-långt

Så här ser det ut på väggen i det rum där kommunstyrelsen träffas. I ramarna ser ni de personer som tidigare vara ordförande för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. På en annan vägg hänger Birger Rosén (m), som är KF-ordförande idag och där ska snart även Anna-Lena Holberg (m) upp. Hon är KS-ordförande och hon har redan varit hos fotografen.

Fast nu gör vi ju annat än att stirra på väggarna när vi träffas, och här kommer en kort-kort redovisning av dagens lång-långa KS-möte.

- SFI-utbildningen, dvs Svenska för invandrare, ska i framtiden skötas i samarbete mellan de 13 kommuner som ingår i GR. Genom att samarbeta med andra, och inte sköta allt själva i Lerums kommun, kommer vi att kunna erbjuda eleverna utbildningar som är anpassade efter var och ens behov. Utbildningar som är kopplade till specifika yrken och utbildningar som är anpassade efter den utbildningsgrund man har med sig när man kommer till Sverige. Det blir bättre när man samarbetar helt enkelt, det är min inställning till det mesta (allt skulle jag tro) här i livet.

- År 2025 ska Lerum vara Sveriges ledande miljökommun. Så har vi bestämt och utifrån det arbetar vi på bred front. En viktig sak är att det måste vara enkelt att leva klimatsmart. Det är ingen idé att oja sig eller moralisera över att människor inte gör på det ena eller det andra sättet, inte sätter miljö- och klimataspekter i första rummet. Istället gäller det att tillsammans hitta sätt som vi faktiskt kan ta till oss och faktiskt klarar av, och där behöver vi hjälpas åt. Har du egna tips?>>

- Kommunfullmäktige har bestämt att målet för äldreomsorgen ska vara att 80% av brukarna är nöjda med det stöd och den omvårdnad de får. De målet når vi med råge, det visar alla brukarundersökningar. Däremot finns det saker som brukarna är lite mindre nöjda med, och en sådan sak är att de äldre tycker att de inte får möjlighet att komma ut så mycket som de vill, och de behöver vi göra något åt. Själv har jag föreslagit en "ut-och-gå-garanti", dvs att alla som vill ska vara garanterade att komma ut varje dag.

Dessutom är det väl dags att höja ribban. Jag tycker att fler än 80% ska vara nöjda.

Inga kommentarer: